Jak souvisí inflace s délkou života?

Na první pohled se může zdát, že inflace nijak nemůže ovlivnit délku života. Ale efekt zdražování základních výrobních vstupů nutně vede k hledání úsporných řešení při výrobě čehokoliv, nejen potravin. Při výrobě potravin se to samozřejmě projeví tak, že se kvalitnější (a tedy nákladnější, dražší) položky vstupních nákladů nahrazují méně kvalitními (a tedy levnějšími). Tedy logicky se tyto změny projeví ve dvou fázích: v první fázi zákazníci vyhledávají zboží s nízkou cenou (tedy nízkou kvalitou) ve druhé fázi výrobci hledají řešení, jak levné produkty vyrobit ještě levněji a zavděčit se tak zákazníkovi (a hlavně si zbezpečit zisk). Tudíž toto celé inflační kolečko vede ke snižování nutriční hodnoty potravin, což má přímý vliv na kvalitu života, která se nutně nakonec projeví i ve zkracování průměrného věku. Častým trendem je také nahrazování kvality kvantitou = to se projevuje v nákupním chování (a posléze ve stravovacích zvyklostech lidí) rozhodnutím typu: když si nemůžu dopřát jeden pořádný steak, tak si dám aspoň čtyři karbanátky…
A posledním nezanedbatelným faktorem je stres, o němž je známe, že má významný vliv na psychiku člověka a tedy přímo ovlivňuje délku života. No a jak se asi cítí lidé, když se na ně každý den hrnou z médií strašné zprávy o válce a zdražování…